Блог

Регистрацията в сайта ви позволява да получавате бюлетин за новите статии в блога, новини за всичко, което се случва във френския антиквариат "Antik Art France" и можете да оставяте коментари и въпроси под публикациите.

Регистрацията важи за антикварния магазин и блога.

Начало | общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1) Настоящите правила уреждат отношенията по предоставянето и използването на услугите на сайта www.antikart.net, между „Антик Арт Франс” (за по кратко Предлагащ услуги) и всяко лице, което посещава страниците на www.antikart.net.

2) Основната услуга, предлагана на Потребителите, е представяне, продажба и доставка на стоки публикувани на страниците на този сайт  (за по кратко Услуга).

3) Договорът за предоставяне на услуги между Предлагащия услуги и Потребителя на услуги се счита за сключен от момента, в който Потребителят се регистрира в системата на www.antikart.net или се е възползвал от Услугата по някакъв друг начин.

4) Регистрация

4.1) Регистрацията в сайта не е задължително условие за ползване на услугите му.

4.2) Данните на Потребителя са поверителни, и няма да бъдат предоставяни на други хора или организации както и няма да бъдат  използвани за никакви други цели, освен за улесняване на услугите.

5) Резервация, заплащане и доставка

5.1) Запазването на артикул става в магазина или чрез посочените в сайта телефони или имейл. Запазеният и капариран артикул не може да бъде запазван или купуван от друг потребител.

5.2) Потребителят направил резервация на артикул е длъжен да да заплати авансово 50% (петдесет процента) от цената на запазения артикул, в момента на резервацията.

В срок от 7 работни дни следва да се извърши окончателното заплащане. Ако в посочения срок сумата не бъде платена резервацията на артикула се отменя, като авансовата сума се задържа от магазина.

5.3) Всяка платена стока трябва да бъде транспортирана от Потребителя или за негова сметка до посочен адрес в срок от една седмица след капарирането. В противен случай заплаща по 20 лева на ден за отговорно пазене.

6) Плащане

6.1) При закупуване от магазина (гр. София, ул. Фритьоф Нансен , N. 25) на Предлагащия услугата стоките могат да бъдат платени в брой, с банков превод или друга система на разплащане изрично уговорена и приета от Предлагащия услугата.

6.3) Авансовото плащане на резервирани (запазени) стоки се извършва с банков превод или друга система на разплащане изрично уговорена и приета от Предлагащия услугата. Всички необходими за плащането данни Потребителят получава при потвърждаване на заявката.

7) Отказ от стоката

7.1) Закупени и приети от Потребителя стоки (мебели, произведения на изкуството, аксесоари и други)  не подлежат на отказ и връщане.

8) Права и отговорности на страните

8.1) Регистрираният Потребител на услугите е длъжен да пази конфиденциалността на своето име на потребител и паролата си. В случай че съобщи своето име на потребител (никнейм) и паролата си на трети лица, Предлагащият услугата не носи отговорност за евентуални последствия от тази постъпка.

8.2) Потребителят на услугите се задължава да използва предлаганите услуги в съответствие в действащите в Република България правни актове.

8.3) Предлагащият услугата се задължава да пази конфиденциалността на данните, получени при регистрация или заявка, и да не ги огласява пред трети страни (с изключение на случаите, когато огласяването на данните е необходимо за обикновеното ползване на услугите, а също така при предоставяне на данни на правови органи).

8.4) Предлагащия услугата не носи отговорност за съдържанието на сайтове на трети лица, на които фигурират препратки към antikart.net. Посещението на такива сайтове е изцяло на ваша отговорност.

8.5) Потребителите могат да създават препратки към този Сайт от други сайтове, но само като приемете условия на antikart.net. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

8.6) Предлагащия услугата си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя цените без да е длъжен предварително да уведоми потребителите на Сайта. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, antikart.net не дължи обезщетение по никакъв начин.

8.7) Предлагащия услугата си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, чрез обновяването на този текст, като новите условия влизат в сила след публикуването им на страницата на antikart.net. Потребител, който продължава ползва услугите на сайта след влизането на промените в сила  се счита за съгласен и приел промените в "Общите условия".

8.8) Ако възникнат спорове между Предлагащият услугата  и Потребителя, те се решават спрямо Законите, действуващи в Република България.